https://www.funidelia.ro/carrito

Confidențialitate & Siguranța

Política de Confidențialitate

Protecția datelor este o chestiune de încredere și confidențialitatea dumneavoastră este de maximă importanță pentru noi, de aceea, am adaptat Politica noastră de Confidențialitate conform legislației în vigoare în Spania (și Europa) în materia de Protecție de Date. Funidelia declară îndeplinirea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, în legătură cu protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestora.

Funidelia.ro este responsabilitatea companiei Funiglobal Development S.L. ( în continuare FUNIDELIA), fiind o societate cu responsabilitate limitată spaniolă înscrisă în Registrul Comerțului din Zaragoza, Tomo 4257, Folio 24, Hoja Z-63129, Inscripción 2ª și cu număr unic de identificare NIF B22370902. Domiciliul său fiscal este situat pe Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spania. Ne puteți contacta prin intermediul formularului nostru de contact. E-mail: info@funidelia.ro

Datele personale pe care trebuie să le furnizați companiei Funidelia (și prin urmare, cele pe care Funidelia le deține) sunt numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa de expediere și facturare, telefon, articole achiziționate și suma și modalitatea de plată (doar modalitatea selecționată, și NU datele bancare). Aceste date se solicită pentru îndeplinirea contractului creat cu dumneavoastră și veți putea cere rectificarea, renunțarea sau eliminarea acestuia în orice moment, în limitele legale.

Funidelia garantează că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în mod legal, loial și transparent, colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, explicate în prezenta Politică de Confidențialitate și cu acordul dumneavoastră pentru a fi prelucrate. Veți avea dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Pe Funidelia prelucrăm informația pe care ne-o facilitați cu scopul de a gestiona relațiile contractuale stabilite cu dumneavoastră (remiterea comenzii la persoana și adresa corectă, soluționarea cererilor sau îndoielilor care ar putea surveni, trimiterea tuturor informațiilor necesare a achizițiilor dumneavostră și facilitarea informațiilor despre produsele de pe Funidelia). Cu această informație, de asemenea, putem îmbunătăți experiența dumneavoastră ca și utilizator al paginii web, afișându-vă produse relaționate cu interesele dv. În baza informației furnizate, Funidelia creează profile comerciale cu intenția de a oferi publicitate adaptată și personalizată nevoilor utilizatorilor săi (remarketing), ca și trimiterea comunicărilor comerciale, promoțiilor și reducerilor (newsletter) mai specifice, concentrate asupra intereselor lor, atât timp cât a existat acceptarea expresă în prealabil din partea lor.

Datele furnizate se vor conserva timpul necesar în funcție de obiectivul final al prelucrării. În cazul comunicărilor comerciale se vor menține doar cu consimțământul interesatului , și doar dacă acesta nu a solicitat eliminarea lor. În cazul datelor utile pentru a realiza relațiile comerciale, acestea se vor păstra pe perioada legală prevăzută. Datele vor fi colectate exclusiv în scopuri legitime și aici citate, și nu vor fi prelucrate ulterior în mod incompatibil cu aceste scopuri.

Din acest motiv, vă informăm că, ca urmare a îndeplinirii contractului stabilit cu dumneavoastră (livrarea comenzii) sau informării de posibile incidențe pe durata acestui proces, vă vor putea ajunge comunicări relaționate cu acesta prin mijloacele furnizate de dv. (adresa de e-mail sau telefon). Aceste măsuri sunt strict necesare pentru corecta gestiune a contractului. În acest sens, și prin urmare, atât timp cât procesul nu este finalizat, nu vă veți putea opune prelucrării datelor dumneavoastră, deoarece nefurnizând această informație nu putem îndeplini partea noastră convenită în contractul de vânzare-cumpărare.

În aceeași măsură, dacă marchezi căsuța corespunzătoare cu consimțământul de cesiune a datelor dumneavoastră pentru comunicări comerciale, ne autorizați pentru a vă trimite mesaje promoționale de carácter informativ, reduceri și promoții adaptate intereselor dumneavostră. De asemenea, veți putea revoca acest consimțământ și renunța în mod facil și gratuit, prin scris la Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spania sau prin formularul nostru de contact.

În concluzie, baza legală în care se sprijină prelucrarea legitimă a datelor dumneavoastră personale se întemeiază pe necesitatea acestei prelucrări pentru executarea contractului de vânzare-cumparare stabilit cu dumneavoastră. De asemenea, se bazează pe necesitatea prelucrării de date pentru trimiterea comunicărilor comerciale, cu acordul dumneavoastră, și interesul legitim al Funidelia (scopuri statistice, realizarea studiilor de piață, sondaje, etc.) atât timp cât nu prevalează asupra drepturilor și intereselor dv.

Funidelia prezumă că datele au fost introduse de către titularul lor sau o persoana autorizată de către acesta, așa cum, că sunt corecte și exacte. Actualizarea propriilor date este datoria dumneavoastră. Prin urmare, sunteți responsabil de veracitatea acestor date și Funidelia nu va fi responsabilă de inexactitatea datelor personale ale clienților săi. Dacă acceptați política noastră de confidențialitate, declarați că toată informația pe care o furnizați este veridică și vă asumați că sunteți unicul responsabil de orice daună sau prejudiciu care ar putea fi cauzate companiei Funidelia de aceste informații.

Este strict interzis trimiterea datelor personale prin intermediul acestei pagine web minorilor de 16 ani. Din acest motiv, dacă trimiteți informații personale prin această pagină web, ne garantați că aveți 16 ani sau mai mult.

Este obligatorie acceptarea acestei Politici de Confidențialitate atât pentru a realiza o achiziție pe Funidelia, cât și pentru a primi orice consultație prin intermediul formularului de contact. Prin simpla vizitare a paginii web, utilizatorii nu furnizează nici o informație personală, nici nu sunt obligați să o furnizeze. Clienții și utilizatorii se angajează să navigheze pe pagina web și să utilizeze conținutul în mod corect, nerealizând nici un tip de acțiune fraudulentă asupra acesteia.

Datele furnizate se vor putea ceda în mod licit prestatorilor noștri de servicii, situați în Spațiul Economic European (SEE) cât și în afara lui. Acei prestatori din afara SEE vor fi protejați de “Privacy Shield” (în cazul celor din SUA) sau beneficiază de altă bază legală. Acești prestatori de servicii pot fi, de exemplu, companii de transport sau terțe companii responsabile cu trimiterea comunicărilor comerciale personalizate în numele Funidelia, cât și alte cesiuni prevăzute de Lege.

Funidelia se angajează să păstreze maxima reservă și confidențialitate despre informațiile pe care ni le furnizați și de a o utiliza doar în scopurile indicate. Conform legislației în vigoare în materia de protecție de date, Funidelia se angajează să adopte nivelele de securitate adecvate datelor furnizate de către clienții săi și, în plus, să instaleze toate mijloacele și măsurile de care dispune pentru a evita pierderea, uzul necorespunzător, alterarea, accesul neautorizat și extracția acestora.

Pe Funidelia utilizăm tehnologia SSL care ne permite criptarea datelor pe care ni le furnizați și evită accesul terților la acestea. Totuși, protecția cea mai importantă este propria parolă. Nu furnizați niciodată parola dumneavoastră terților și evitați ca contul dumneavoastră să fie accesibil.

Datele pe care ni le furnizați se vor utiliza doar pentru procesarea comenzilor și îmbunătățirea serviciilor noastre, dar în nici un caz nu le vom ceda terților fără consimțământul dumneavoastră.

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele personale de care dispunem despre dumneavoastră. De aceeași formă, aveți dreptul de a solicita rectificarea, renunțarea sau limitarea prelucrării acestora, așa cum și dreptul la opunerea uzului lor sau portabilitatea datelor dumneavoastră în orice moment, atât timp cât nu sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate (mai exact, exercitarea contractului de vânzare-cumpărare, expedierea comenzii realizate).

Drepturile de care dispuneți sunt următoarele:

  • Dreptul la Opoziție. Vă veți putea opune prelucrării datelor dumneavoastră, prin revocarea consimțământului anterior cedat. De această formă nu vom procesa datele dv. personale în scopuri comerciale. Vi se vor trimite doar comunicări strict necesare pentru îndeplinirea contractului sau notificarea oricărei incidențe din timpul procesului.
  • Drept de Acces. Aveți accesul complet la toate informațiile de care dispunem referitoare la persoana dumneavoastră și la scopurile atribuite acestora, atât proprii cât și comunicările către terțe companii, fie datorită chestiunilor legale, fie cu consimțământul dumneavoastră în prealabil.
  • Dreptul de Rectificare. Puteți modifica datele dumneavoastră și actualiza când considerați oportun.
  • Dreptul la Portabilitate. Aveți dreptul de a descărca această informație foarte simplu din contul de utilizator.
  • Dreptul la Uitare. . Puteți solicita eliminarea datelor dumneavoastră o dată împlinită perioada legală de conservare stabilită de normele de aplicare.

Pentru a pune în aplicare oricare din aceste drepturi, trebuie să ne contactați printr-un mesaj prin intermediul formularului de contact, sau prin poștă la Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spania. Pentru aceasta va trebui să acreditați cu dovezi clare identitatea dv. atașând o fotocopie al documentului de identitate.

De asemenea, vă informăm că puteți presenta o reclamație în fața autorității de control competente în materie de Protecție de Date dacă considerați că nu ați obținut satisfacție în exercitarea drepturilor dv. Pentru a pune în aplicare acest drept, poți regurge la: edps.europa.eu

Política de confidențialitate Funidelia este adaptată legislației în vigoare în Spania (și Europa) în materia de Protecție de Date (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016). Este posibil ca ocazional să modificăm sau să adaptăm termeni din política noastră de confidențialitate, întotdeauna în conformitate cu legea și regulamentul în vigoare. Vă recomandăm uneori, și înainte de a realiza o comandă, să citiți prezenta politică de confidențialitate pentru a fi informat în orice moment.

Top